СТАНИСЛАВ ЙЕЖИ ЛЕЦ

♥ Недей безмерно си мъчи душата със търсене на власт или богатства…
♥ Недей безмерно си мъчи душата със търсене на власт или богатства…