За душата, най-крехкото безценно чудо, което живее у човека. С думите на мъдреци, творци и философи

(Le Poème de l'âme  Le Passage des âmes, The Poem of the Soul - Passage of the Souls, 1854, Anne-François-Louis Janmot (1814-1892)

Душата е най-великото чудо.
Данте АГИЛЕРИ

Душа, не недей да се стремиш към вечния живот, ала се постарай да се възползваш от всичкото, което ти е предоставено. 
ПИНДАР

А Този, който дълбоко изследва своята душа, толкова често се хваща в грешки, че по неволя става скромен. Той вече не се гордее със своята просветеност и не счита себе си за нещо повече от другите. 
Клод Адриан ХЕЛВЕЦИЙ

Ако искаш да чуеш как душата ти пее, позволи на мълчанието да владее около теб.
Артуро ГРАФ

В душата на ближния не се влиза с кални обуща. Изтривалките тук не помагат.
Станислав Йежи ЛЕЦ

Великата душа е властелин на тялото, което тя оживява.
Жак-Бенин БОСЮЕ

Много хора, роби на стомаха и съня, прекарват живота си без образование и възпитание - като просяците; при това - въпреки природата - тялото им служи за наслаждение, а душата им е само в тягост. 
САЛУСТИЙ

Недей безмерно си мъчи душата със търсене на власт или богатства.
Абдурахман ДЖАМИ

От какво се състоим? От тяло и дух. Кое от тях е по-доброто? Разбира се, духът.  
Августин БЛАЖЕНИ

Всяка душа си има религия. 
Освалд ШПЕНГЛЕР

Във всичко в този свят има част от моята душа. 
Пабло НЕРУДА

Въображението – това са очите на душата. 
Жозеф ЖУБЕР

Голямата душа никога не е самотна. Колкото и съдбата да й отнема приятелите, тя в края на краищата винаги си ги създава. 
Ромен РОЛАН

Да се прави всичко, което е угодно на душата. 
ПЛАВТ

Дори и недостатъците могат да се харесват, ако в тях се е проявила душата. 
Жозеф ЖУБЕР

Душата е източник на грижи. Човек е загубил рая в минутата, в която се е сдобил с душа.
Съмърсет МОЪМ

Душата на влюбения живее в чуждо тяло. 
КАТОН

Душата на човека се проявява в неговите дела. 
Хенрик ИБСЕН

Душата помни миналото, вижда настоящето и предвижда бъдещето.
ЦИЦЕРОН

Душата се привлича по-скоро от лъжата, отколкото от истината. 
Секст ЕМПИРИК

Душата се ражда стара и постепенно се подмладява. Това е комичната страна на живота. Тялото се ражда младо и постепенно остарява. Това е трагичната страна на живота. 
Оскар УАЙЛД

Етиката е естетиката на душата.
Пиер РЬОВЕРДИ

Желанието е движеща сила на душата; душата, лишена от желания, закърнява. 
Клод Адриан ХЕЛВЕЦИЙ

Задължение на душата е да бъде вярна на собствените си желания. Тя трябва да се откаже от стремежа си да господства.
Ребека УЕСТ

Колкото е повече егото, толкова е по-голяма амплитудата между високото и ниското в една душа. 
Юлия ЛЕОНТИЕВА

Където няма любов, там няма и душа. 
Николай КАРАМЗИН

Пази парите в трудни времена, пази жената повече от парите, но душата си пази повече и от жената, и от парите. 
ПАТАНДЖАЛИ

Понякога и душата трябва да спазва диета. 
Станислав Йежи ЛЕЦ

* Изображение: Le Poème de l'âme  Le Passage des âmes, The Poem of the Soul - Passage of the Souls, 1854, Anne-François-Louis Janmot (1814-1892)