Св. Йоан ЗЛАТОУСТ

С човеци се борил, а ликувал с ангелите ╫ Св. Йоан Златоуст за Свети СТЕФАН
С човеци се борил, а ликувал с ангелите ╫ Св. Йоан Златоуст за Свети СТЕФАН