Светител Николай ВЕЛИМИРОВИЧ и словата на светците за лекото бреме, съдбата, греха, вярата и добродетелта.

(Св. Симеон Нови Богослов)

Слова на Светците (из Свещеното предание)

За вярата, надеждата и любовта: 

„Никой не може да придобие съвършена Божия Любов по друг начин, освен чрез чиста вяра и силна надежда.”
(Св. Симеон Нови Богослов)
...

За греха и добродетелта: 

„До греха стои смъртта, а до Божиите заповеди – вечният живот.”
(Св. Василий Велики)
...

За греха: 

„Какво е грях? Зли мисли, слова и дела.”
(Св. Симеон Нови Богослов) 
...

За съдбата на грешника: 

„Когато детето умре в утробата на майката, погребва се в земята. Така то отива от мрак в мрак. По същия начин грешникът живее в мрака на този свят и след смъртта отива в още по-мрачна и по-страшна тъмнина.” 
(Св. Макарий)
...

За лекото бреме: 

„Ние отхвърляме лекия товар на самоосъждането, а се обременяваме с тежкото бреме на самооправданието.”
(Преп. Авва Йоан)
...

За молитвата: 

„Всеки ден изпитвайте своите грехове, като молите Бога за прошка и Той ще ви прости.” 

„Насилвай себе си към много молитви, защото молитвата е светлина за душата”.
(Преп. Авва Исаия)
...

За ангелите около нас: 

„Да се срамуваме пред ангелите повече, отколкото пред човеците, понеже има много ангели около нас.” 

„Пази се от всяко срамно дело.” 
...

За молитвата: 

„Изпроси от Бога не това, което е пленително, а онова, което е полезно за спасението.” 

„Беседвай с Бога много, а с хората – малко.” 
...

Ненавиждай греха: 

„Всеки, който не мрази греха, се числи към грешниците, дори и да не е сторил грях.” 

„Всеки грях е оръжие, с което въоръжаваме дявола против себе си.” 
...

Да се молим при болест: 

„Преди да потърсиш лекар за болестта, отново се помоли.” 
...

Храмът: 

„Обичай Божия храм, но се постарай да съградиш в себе си храм Божий. ” 
(Св. Нил Синайски)
...

Страхът за тялото: 

„Страхът за тялото може да бъде толкова силен, че хората заради него стават неспособни да извършат нещо, което е достойно за удивление и почит. Но когато страхът за тялото отстъпи място на страха за душата, тогава страхът за тялото изчезва, както восъкът се топи от топлината.” 
(Преп. Исаак Сириец)
...

Божиите дарове: 

„Всеки Божий дар се погубва, когато не се употребява за слава Божия, а за лична слава.” 
...

За откровението: 

„За да имаме познание за Бога, потребно е откровение свише.” 

„Без Бога не можем да познаваме Бога.” 
...

За смъртта: 

„В смъртния си час умиращият вижда целия си изминал живот много ясно... и ужасен страх изпълва душата му. Някога така ще бъде и с нас. ” 
(Св. Тихон Задонски) 
...

Вярата и делата: 

„Няма полза от усърдно водене на добродетелен живот без вяра, нито е достатъчно правилно изповядване на вярата без добри дела, за да ни доведе пред лицето Божие, но и двете са потребни за изграждане на праведния Божий човек.” 
(Св. Сава, първи сръбски архиепископ) 
...

Възпитавайте вашите чеда: 

„Споделете със семейството си всичко, което сте чули през този ден в църквата.” 
...

Бедност: 

„Бедността не е зло. Единствено грехът е зло. Богатството само по себе си не е добро.” 
...

Благодарност: 

„Лесно е да благодарим на Бога, когато сме добре. Обаче да бъдем благодарни в нещастието, означава да възрадваме Бога и да посрамим дявола. Всеки, който претърпи нещастие с благодарност към Бога, ще получи венеца на мъченик. Спазвайте Божиите заповеди и Господ ще чуе вашите молитви.” 
(Св. Йоан Златоуст)

„Никой не може да бъде спасен, ако не е в Църквата, както никой не е могъл да се спаси, бидейки извън Ноевия ковчег.” 
(Св. Димитрий Ростовски)

„Непознаването на Свещеното Писание е изневяра към самия себе си.” 
(Св. Епифаний Кипърски)
...

Из: „Вярата на светците“ (Катехизис на Източноправославната църква), Светител Николай (Велимирович), изд. Православна класика
Картина: Still Life with Bible,Vincent van Gogh (1853-1890), October 1885, Van Gogh Museum, Amsterdam, chinaoilpaintinggallery.com
Изображение: Св. Симеон Нови Богослов, pravoslaven-sviat.org