цитати на български писатели

Човек е искрен не по желание, а по природа ♥ Атанас ДАЛЧЕВ
Човек е искрен не по желание, а по природа ♥ Атанас ДАЛЧЕВ