Учителя за образованието Ролята на образованието в живота

Днешното училище страда от интелектуализъм. То пренебрегва сърцето и волята ♥ Учителя за образованието
Днешното училище страда от интелектуализъм. То пренебрегва сърцето и волята ♥ Учителя за образованието