Учителя за образованието Ролята на образованието в живота

Работата на учителя не е да заповядва, а да слугува ♥ Учителят ДЪНОВ
Работата на учителя не е да заповядва, а да слугува ♥ Учителят ДЪНОВ