Учителя за образованието Ролята на образованието в живота

Докато сте музикални, вие сте здрави. Като пеете болестта си отива ♥ Учителят ДЪНОВ
Докато сте музикални, вие сте здрави. Като пеете болестта си отива ♥ Учителят ДЪНОВ