Възможностите на подсъзнанието в квантовия свят

Който контролира волята, има силата да контролира Аз-а ♥ Джон КЕХОУ
Който контролира волята, има силата да контролира Аз-а ♥ Джон КЕХОУ