Великите уроци на живота

Самочувствието е онова най-искрено мнение, което имаме за самите себе си ♥ Хал ЪРБЪН
Самочувствието е онова най-искрено мнение, което имаме за самите себе си ♥ Хал ЪРБЪН