Вера Мутафчиева

Българското нещастие е в леснотията. Без зор прокопсия няма ♥ Вера МУТАФЧИЕВА
Българското нещастие е в леснотията. Без зор прокопсия няма ♥ Вера МУТАФЧИЕВА