връзката между мъж и жена

Нашата работа не е да търсим любов, а да открием всички онези бариери, които поставяме пред идването й
Нашата работа не е да търсим любов, а да открием всички онези бариери, които поставяме пред идването й