за щастието и нещастието

Човекът е най-големият егоист и се интересува само от онова, което засяга неговия собствен живот | Хазрат Инаят ХАН
Човекът е най-големият егоист и се интересува само от онова, което засяга неговия собствен живот | Хазрат Инаят ХАН