„Не се възгордявай в благоденствие и не се отчайвай при несгода; не извиквай опасностите, но и не бягай пред тях, - имай смелост да презираш всичко, което няма да остане с теб.“ 

~§~

Проявление на закона за възмездието

Благоденствие и нещастие

Гледай, щото благоденствието да не направи сърцето ти прекалено гордо. Не допускай твоят ум да се спусне в бездната на отчаянието затова, че съдбата ти е жестока към теб.

Непостоянни са усмивките й, затова не основавай върху тях своята увереност, не вечно траят ударите й, – затова позволи на надеждата да те научи на търпение.

Не е леко да се понасят несгодите: да бъдеш сдържан в благоденствието е най-висока мъдрост.

Доброто и злото са проби, по които ти познаваш своята твърдост; и няма нищо друго, което може да ти каже за силите на собствената ти Душа; затова бъди на стража, когато те посещават.

Виж, – ето благоденствието; как приятно ти угажда то и как незабелязано те лишава то от твоята сила и твоята енергия.

Ти беше твърд под ударите на суровата съдба, ти беше непоколебим в нещастието, но си покорен от състоянието на благоденствие и не знаеш, че силата ти няма да се върне назад, и че можеш да имаш нужда от нея.

Нашето нещастие затрогва враговете и буди в тях жалост, обаче, успех и щастие събуждат завист дори и у нашите приятели.

Нещастието е семе на добродейност, то е майка на героизма и смелостта. Кой, като има достатъчно, ще се подложи на опасности, за да има повече? Нима обезпеченият ще пожелае да рискува живота си?

Истинската добродетел ще действа при всички обстоятелства, но хората виждат нейните прояви само тогава, когато случаят им съдейства.

В нещастие човек се вижда напуснат от всички, той намира, че всичките му надежди са съсредоточени в самия него; и събужда той своята Душа, бори се със своите трудности, и те му се покоряват.

В благоденствие той предполага, че е в безопасност; той мисли, че е любим от всички, които се усмихват на трапезата му; той става безгрижен и нехаен. Не вижда той опасността, която е пред него; той вярва на всички и в края на краищата, бива измамен.

Душата може да даде на човека съвет в нещастието, но благоденствието ослепява истината.

По-добре е несгода, която води към доволство, отколкото радост, която прави човека неспособен да понася бедствието, в което тя по-късно го хвърля.

Във всички наши крайности, ни управляват страстите; умереността е следствие от мъдростта.

Затуй бъди честен през целия си живот; бъди доволен през всичките му промени; така ще извлечеш полза от всички обстоятелства и всичко, което се случи с теб, ще бъде извор за похвала.

Мъдрият обръща всичко в средство за полза и с едно и също изражение той разглежда различните знаци на съдбата; той управлява с добро и покорява злото, но безстрастен е той към всяко от тях.

Не се възгордявай в благоденствие и не се отчайвай при несгода; не извиквай опасностите, но и не бягай пред тях, – имай смелост да презираш всичко, което няма да остане с теб.

Не позволявай на бедствието да изскубне крилата на надеждата, а на благоденствието да затъмни светлината на благоразумието.

Всеки, който се отчайва в достигане на целта, не ще я достигне никога; онзи, който не забелязва пропастта, – ще загине в нея.

Онзи, който нарича благоденствието свое благо и който му говори: „С тебе аз ще създам своето щастие“, уви, – хвърля котвата на кораба си на пясъчна плитчина, и най-близкият прилив ще го отнесе.

Както водата, слизаща от планините, целува в своя път към океана всяко поле на речните брегове, без да се задържа никъде, така и щастието посещава човешките синове. Непрекъснати са движенията му и то никъде не се спира. То не може да противостои на ветровете, тогава как ще можеш ти да го задържиш? Когато то те целува, – ти си благословен, но виж – докато ти се обръщаш, за да му благодариш, то вече е отминало към другиго.

Из: „Напътствия: Теб аз дарувам“, Аменхотеп IV, изд. Хелиопол
Изображения: заглавно - Akhenaten and Nefertiti offering to the Aten. From the tomb of Panehsy in Amarna; commons.wikimedia.org