Хипофизата е жлезата на самоуважението и увереността ♥ Ноел БАТЪН

„Ниската хормонална активност се причинява от потискането на нашите емоции, а хормоналната свръхактивност се причинява от прекомерния изблик на чувството, което съответства на свръхактивната жлеза.“

Медитация за балансиране на хормоналната ни система

Всяко нарушаване на естествения хормонален баланс е съпроводено с разстройство на съня и обикновено се причинява от чувство на безсилие и неудовлетвореност, потискане на чувства или някакъв вид „незавършени дела“ (неразрешени проблеми). Освобождаването на потиснатите чувства означава разрешаване на проблема с безсънието, което от своя страна позволява на съответната хормонална жлеза да се отпусне и да функционира ефективно отново. Първата крачка е да се установи кое чувство влияе на съответната хормонална жлеза, след това да се открие конкретния житейски проблем, който е породил това чувство. Понякога минават много години живот под бремето на потиснати чувства или свръхтежки препятствия, докато настъпят нарушения на нормалното функциониране на хормоналната жлеза.

Разясненията по този въпрос са използвани от следващата книга от тази поредица „Чудотворният лек, доказателства и изцеления”. Те описват накратко хормоналните жлези, които се влияят от различните видове емоционална потиснатост или чувство на безсилие и неудовлетвореност.

~ Епифизната жлеза и биологичния часовник на хипоталамуса

Тези две жлези са влияят от всички емоционални разстройства, които са свързани с природата. Нарушенията могат да бъдат предизвикани от неспазването на режима - ден и нощ, избягването на горещо и студено чрез използването на климатични инсталации, електрически одеяла и други отоплителни уреди, и пренебрегването на природно заложените морални  норми като търпение, честност, опрощение и любов.

~ Хипофизната жлеза

Това е жлезата на самоуважението и увереността, и в психологията често е наричана „диригентът на хормоналния оркестър”. Прецизното отделяне на хормони от нея зависи от чувствата, които изпитваме при самооценката си, и от радостта и въодушевлението на успешните постижения. Приемането на неоснователна вина, непоправянето на собствените грешки и липсата на цели или постигането на целите по нечестен начин ще разстроят хормоналното отделяне на тази жлеза.

~ Тимусът

Според мен действието на тази жлеза е тясно свързано с епифизната жлеза и хипофизната жлеза и поражда чувство на безпокойство или на вътрешен покой в зависимост от това колко вярно следваме законите на природата. Тя реагира на нашите чувства на съпричастие и любов и е съществена част от имунните функции на нашите Т–клетки. (Вярвам, че атрофията на тимуса настъпва само, когато ние не изпитваме съчувствие и любов, а това води и до отслабване на имунната система.)

~ Щитовидната жлеза

Тъй като щитовидната жлеза е разположена в тази част на тялото, която отговаря за изразяването на мнението ни и на чувствата ни, нейното нормално функциониране зависи отчасти от свободата да изразяваме мнението си.

~ Надбъбречните жлези (жлезите, отделящи адреналин)

Тъй като надбъбречните жлези са разположени в онази част на тялото, която се накланя, свива и обръща, за да изпълнява основните движения, здравословното им функциониране зависи от баланса между работа и разтоварване.

Панкреасът (Задстомашната жлеза)

Панкреасът работи съвместно с тънките черва за смилането на приеманите от тялото вещества, поради което хормоналното й функциониране ще бъде разстроено от „тревогата” относно идващите проблеми.

~ Половите жлези

Тези жлези функционират, за да продължават рода и семейството, поради което отделянето на хормони от тях ще бъде разстроено при загуба на уважение или положение в семейството и загуба на взаимни чувства.

~ Хипоталамусът

Тази жлеза е наречена „контролният център“ на тялото, тъй като тя предава всички съобщения към и от мозъка, и в същото време е основната жлеза, която реагира на нашите чувства. Отговаряйки на въздействието на епифизната жлеза, хипофизната жлеза и тимуса, хипоталамусът (жлезата на емоциите) предава на тялото всички чувства, свързани със самодисциплината, удовлетворението и съчувствието и по този начин въздейства на основните ни функции. Дисциплината, удовлетворението от постигнатите цели и съчувствието са трите черти на характера, образуващи Триединството на личността, които изграждат пълноценността в семейството.

Стимулиране на здравословното функциониране на хормоналните жлези

Освобождаването на напрежението от хормоналните жлези за балансиране на хормоналната система може да сътвори най – прекрасния сън, който сте изживявали, ала тази форма на медитация отнема време, докато постигнете резултати. Основната ви цел е да се концентрирате върху жлезата, която е най-напрегната и върху чертата от характера ви, която въздейства на жлезата, а след това да се концентрирате както върху положителна промяна на тази личностна черта, така и върху успокояване и разтоварване на жлезата по време на медитация.

Самовнушенията са полезни за промяна на отрицателните качества, като работохолизма, нетърпението, неспособността за изразяване и отстояване на мнението поради страх от конфликт, и други. Например, ако щитовидната жлеза страда от стрес, освобождаването от напрежението може да бъде постигнато от следното внушение-клетва: „Щастлив съм, че моята щитовидна жлеза е здрава и отпочинала и аз съм увеличил умението си да изразявам и отстоявам открито мнението си.”

Всички имаме нужда от изразяване

Всеки член на семейството има нуждата да се изразява себе си в равновесието, което позволява щастливо съществуване, а наличието или липсата на този баланс контролират нашите хормонални жлези. Ако се научим да изразяваме чувствата си в съгласие с истинските закони на природата, „аналогичната хормонална жлеза” ще функционира правилно. Ниската хормонална активност се причинява от потискането на нашите емоции, а хормоналната свръхактивност се причинява от прекомерния изблик на чувството, което съответства на свръхактивната жлеза. (Продължителното оскърбление на чувства също предизвиква свиване или подуване на тези жлези на емоционално изразяване.) 

Медитацията е само временно стимулиращо средство. Ние трябва също да се радваме на постигнатите цели и да изпитваме обич и уважение към живота.

Тези различни видове медитация могат да ни помогнат да се справи с разнообразни препятствия и предизвикателства, но ние трябва също така да формираме живота си така, че да бъде в съгласие с природата.

Законите на природата изискват детайлна проверка на всекидневната ни програма и позитивното ни отношение към самия живот. Животът всъщност е твърде ценен дар и единствената рецепта, която ще ни донесе трайно щастие и успех, е да дисциплинираме своите действия и да постигнем равновесие в нашата седмична и годишна жизнена програма в съответствие с природата. Единственият път към покой на ума е да вземаме такива решения, които ще ни доведат до истински и хармоничен живот, а за да вземем такива решения, трябва само да се подчиняваме на Триединството, заложено в нашата природа. Дух, душа и тяло. (Първо послание на Свети Апостол Павла до Солуняни, 5:23).

Избрано от: „Прекрасен сън – изобилие от енергия“, Ноел Батън
Изображение: DALL-E

15164 Преглеждания