Живот в равновесие

Борбата с всяко неблагоприятно обстоятелство само увеличава властта му над вас ~ Уейн ДАЙЪР
Борбата с всяко неблагоприятно обстоятелство само увеличава властта му над вас ~ Уейн ДАЙЪР