Древен Рим

Original %d0%9f%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%b8%cc%86 %d0%a2%d0%95%d0%a0%d0%95%d0%9d%d0%a6%d0%98%d0%98%cc%86 %d0%90%d1%84%d0%b5%d1%80 01
Човек съм и нищо човешко не ми е чуждо ~ Публий ТЕРЕНЦИЙ Афер