Чрез архитектурна намеса и с помоща на оптична илюзия с огледала, 70 годишна барака в пустинята Joshua Tree, Калофорния се трансформира в модерна инсталация, наречена "Lucid Stead".

Phillip K. Smith III я освобождава от дървени панели и ги заменя с дълги огледални ленти, в които да се отразява околния терен като мираж; и като слънцето залезе, огледалните прозорци ожививат с множество цветно LED осветление. Художникът казва, че проекта "Lucid Stead" е "там за да подслушва в тишината и да отразява промяната на пустинята. Когато ви хване и забави за миг, проектът започва да се разгръща пред вас. Той разкрива, отразената наоколо светлина, проектираната светлина и промяната."

Завършил изящни изкуства и архитектура, Phillip K. Smith има добро разбиране и изразяване за структура. Наред с техническата проницателност в проектиране на осветление, тези умения са му послужили добре в този проект, който от дървена барака се е превърнал в уеб-ориентиран спектакъл.

123456789.1910