Украинският артист Алексей Кондаков е автор на интересната фотографска серия, наречена "История на изкуството в съвременния живот". Той използва детайли и образи от рисунки на класически художници и ги поставя в матрицата на днешния ден. Героите на Уилям Бугеро от картината "Песен на ангели" попадат в полупразната мотриса на метрото, а Посланиците на Ханс Холбейн чакат своите питиета в английски пъб. Времето е просто едно условие – всичко тече, всичко се променя...

Изображения: Alexey Kondakov - Facebook