Желанието на Оливия Бюмонт да рисува портрети на зверове в човешки вид произлиза от склонността на хората да приписват определени човешки качества на представителите на животинския вид. Например лисицата е хитра, магарето – търпеливо, заекът – страхлив, конят – благороден, леопардът и вълкът – жестоки и т.н. Как изглеждат в нейното въображение животните в човешки вид и с човешки емоции:

Снимки: Beaumont Studio