"Изобразявам света не такъв, какъвто го виждам, а такъв, какъвто го мисля."

Художник, който не следва ничии стъпки. Той самият проправя нови пътища в изкуството. Той не търси, той намира. Пикасо често и опустошава, но такава е неговата природа – да създава и руши, да не знае покой, да не попада в рамка. Пикасо в собствените си очи – как поглежда към себе си, как посяга и рисува своите автопортрети. От 15 до 90 години, лицето на Пикасо, изобразено от самия него, в рисунки, които казват повече от всички думи.

15 years old (1896)

18 years old (1900)

20 years old (1901)

24 years old (1906)

25 years old (1907)

35 years old (1917)

56 years old (1938)

83 years old (1965)

85 years old (1966)

89 years old (1971)

90 years old (June 28, 1972)

90 years old (June 30, 1972)

90 years old (July 2, 1972)

90 years old (July 3, 1972)

Селекция и изображения: demilked.com