Когато дъгата се разлива в очите се ражда вълшебство. Художничката Camilla d’Errico носи тънкия усет за границите, отвъд които се твори приказна красота. Очите  на нейните малки герои са огромни небеса или пък са прегърнати от чудните дъги  на магичното. Косите им носят корони от пеперуди, ръцете им галят мили животинки. Тази причудлива серия рисунки е включена в най-новата книга на художничката “Pop Painting: Inspiration and Techniques from the Pop Surrealism Art Phenomenon, а която Камила разкрива тайните на своята сюрреалистична поп-хореография и техника на рисуване.

Илюстрации ~ Camilla d'Errico