Аналоговото и дигиталното постигат съгласие в портретите, дело на Алексей Совертков (Alexei Sovertkov). Московският фотограф и визуален артист създава серия от сюрреалистични портрети, в които обединява физичното и виртуалното. Снимките на човешки фигури се трансформират в рисувани карикатури с неестествени черти – огромни  очи, несъразмерни скули и глави. Животът като трансформация или деформация – всеки сам може да си отговори има ли мярка за нормалното в наши дни. Дали това са хората на бъдещето, приличащи повече  на извънземни или творенията на Алексей ще си останат оригинална творческа измислица, времето ще покаже.

Илюстрации: designboom.com