Катарина Ваврова е изключително талантлив художник и графичен дизайнер от Словакия. Творбите й са поетични, изпълнени с въображение съновидения, предизвикващи множество асоциации. Изключително детайлният й метод на рисуване е лесно забележим, мотивите й имат своите корени в литературата и изкуството, исторически събития и личности. Ерудираният ум може да открие следи от библейски сюжети, от времето на великите открития, неща от външния свят, но и такива, които се крият в съкровената същност на човешката душа. В картините й света на фантазиите се слива с реалността, абстрактното с конкретното, и желанието с опита. Типични елементи в платната й са хора и животни, крилати същества, както и загадъчния червен цвят, който се появява само на определени места. На много от тях можем да разпознаем една и съща дама с печално изражение на лицето...

          

Изображения: Katarina Vavrova