Повече от 30 години турският художник Gurbuz Dogan Eksioglu твори карикатури и комикси. Време, в което работата му е удостоена с 64 награди, а рисунките му се сдобиват с милионна трибуна. Forbes, The Atlantic, The New York Times и New Yorker са част от световните издания, публикуващи неговите артистични произведения. Философските картини на Ексиоглу танцуват на границата мeжду живописта, карикатурата и графиката. Те могат да ни накарат да размишляваме дълго, опитвайки се да разберем идеята на автора, и всеки път да откриваме нови отговори. Ексиоглу е възпитаник на Marmara University Faculty of Fine Arts, в който днес преподава като уважаван професор.

         

Илюстрации: gurbuz-de.com