В рисунките на Kevin Sloan природният свят среща сътвореното от човека. Слонът е в деликатен баланс върху крехък порцелан и карти за игра, страховитият бизон е замаян от уханието на едно цветче, затрупани със знания и книги птици изпускат вкусния си улов. Американският художник рисува платна на магическия реализъм и дава сцена на алегоричното. Природните красоти, цветята и животните са неговите герои, които се стремят да запазят трудния баланс на живота, чието тайнство често се сблъсква с модерното. Хармонията е все по-трудна за постигане, а яркият художествен изказ на Kevin Sloan, напомня за естествената ни връзка с природата, която става все по-далечна.

Илюстрации: Kevin Sloan