Olaf Hajek е сред най-популярните имена в артистичния свят на Германия. Неговите великолепни илюстрации шестват по страниците на най-авторитетните световни издания – Wallstreet Journal, Science Magazine USA, New York Times, The Guardian, Cosmopolitan, ORGANIC LIFE, а рекламните компании се доверяват на оригиналните му творчески идеи. Графичен дизайнер, автор, художник, артист – Олаф е майстор на органичното изкуство на живота, родено от красотата на природата, митологията от различни краища на света, историята и географията. Неговите впечатляващи композиции са тържествени оди за живота и пъстрата му поезия. Раят е тук, на Земята.

Илюстрации: olafhajek.com