„Аз не изобразявам това, което е видимо с просто око. Аз го правя видимо.“

На негови изложби можете да се насладите из цяла Европа, включително Чехия, Германия, Русия, Великобритания, Франция, както и в родната му Полша, а вече и в САЩ. Дамян Лехкожест успява да развълнува душите и сърцата на хората толкова силно, че днес е един от най-многообещаващите и най-обичаните художници на Стария континент.

Със своите изразителни удари на четката, той описва предметите с необичайно прозрение и аналитично отношение. Стреми се да запечата и увековечи изчезващите полски народни традиции в родната си земя.

Роден е през 1976 и е амбициозен художник от най-ранна възраст. Учителите и наставниците му цял живот признават изключителните му качества в живописта, като това насърчение допълнително допринася за развитието на страстта му към рисуването. Казват, че е съвършеният ученик, поглъщащ всяка книга за човешкото тяло и теоретичните основи на изкуството. Четката му перфектно работи в хармония със старите общочовешки теми, които толкова майсторски представя в произведенията си.

Combing Wool

Човек възприема образа, който произвежда умът му. Този образ никога не е отражение на реалността.

Обичам да наблюдавам хората, които гледат творбите ми. Те чувстват магията, докато взаимодействат с картината. Понякога чувам, че портретите ми са по-истински от реалността, което след по-обстоен анализ, звучи доста странно.

Еволюцията ни е накарала да опростяваме нещата, за да можем по-бързо да откликваме на символи и да оцеляваме. Така абстрактните форми са станали по-важни от реалността и провокират по-лесно емоции. Всяка абстрактна картина имитира реалността на някакво ниво, което противоречи на теорията за абстракция. Аз се опитвам да изобразя универсалната красота.

Най-могъщата от всички сили, които дремят в нас, е вътрешното ни дете. Неограничено. Човек губи способността си за непосредствено възприятие. Аз показвам красотата на този свят, идеалния свят. Аз не изобразявам това, което е видимо с просто око. Аз го правя видимо.

Аз не съм художник, който създава картина в резултат на експресивно изригване. Моето студио изглежда малко, почти като килия. Нищо не ме разсейва. Това ми помага да се успокоя и да се съсредоточа върху процеса. Ако умът е твърде активен, сякаш липсва.

Както вече е казано, картината никога не е завършена, просто спира в интересен момент. Може да е трудно да почувствате този момент и е лесно да прекалите. Крайната форма на картината се определя от всички елементи – те трябва да формират хармонична комбинация.

Идеите ми идват като наблюдавам самия живот. Човекът в днешния свят преживява твърде бързо живота, като пренебрегва не само красивите гледки, на които не е способен да се възхищава, но и не знае къде отива и защо. Използвайки всичките си познания, се опитвам да покажа на наблюдателя това, което всъщност вижда всеки ден, но не разпознава. Оскар Уайлд казва: „Истинската тайна на света е видимата, а не невидимата.“

Summer Days

Daily Bread

Mother's Helper

After the Rain

Mother's Kitchen

Love Letter

Life Lessons

Mother's Love

The Farmer

Картини: pinterest.com, damianlechoszest.com