Франческо Айец (1791 ~ 1881) е италиански художник, водещ представител на Романтизма в средата на 19 век.

Francesco Hayez, Self Portrait, c.1861

Франческо Айец е известен със своите портрети, с големите си исторически платна и политически алегории. Би могло обаче да се каже, че неговата любима тема е полуоблечената жена. Неговите прелестни създания представят емоционалността на ориенталските теми, което е любима тема на романтичните художници. Изобразяването на хареми му позволява да рисува теми, които не са широко приети в собственото му общество. Дори неговата Мария Магдалена е повече чувствена, отколкото религиозна.

„Целувката“ е сред най-известните му картини. Двойката, изобразена на платното, не изисква познаване на митологията или литературата, за да бъде интерпретирана и учудва със съвременния си вид.

The Kiss, 1859

Оценката на творчеството на Айец е затруднена от това, че художникът често не надписва или датира картините си. Често датата е тази, на която картината е закупена, а не тази на създаването ѝ. Освен това Айец често рисува същата композиция повече от веднъж като разликите са минимални или изобщо ги няма.

Айец е най-малкото от петте деца на доста бедно семейство, но проявява склонност към рисуването си от ранна детска възраст. Живее дълъг и плодотворен живот в света на изкуството и умира на 90 години.

Penitent Mary Magdalene, 1825

Odalisque with Book, 1866

Meditation on the History of Italy, 1850

Melancholic Thoughts, 1842

Bathsheba, c.1827

Reclining odalisque, 1839

Rinaldo and Armida

Bathing Bathsheba, 1834

Portrait of Cristina di Belgiojoso Trivulzio, 1832

Accusa segreta, 1847-1848

Bagnante, 1844

Odalisque, 1867

Ruth, 1835

Back view of a bather, 1859

The last kiss of Romeo and Juliet, 1823

Bathing nymphs, 1831

Картини: Wikipedia