Икебана, японското изкуство за аранжиране на цветя, е още познато и под името Kado – Пътят на цветето. Както много други японски изкуства, икебана е система, съчетаваща естетика, философия и практика, и се фокусира едновременно както върху личностното израстване, така и върху творческите постижения. Целта при икебана е не просто създаването на красива композиция. Пътят е точно толкова важен, колкото и резултата.

 

Изкуството на икебана се корени още в 6-ти век като религиозна практика на поднасяне на цветя в будистките храмове и постепенно придобива все по-голяма популярност сред аристокрацията и самураите. До 16-ти век това изкуство вече се е превърнало в дзен практика. Идеята за духовно просветление чрез концентрация и практика е основна за дзен будистката философия. За много практикуващи, икебана също е урок за цял живот, начин за постигане на вътрешен мир, в който да работят за по-дълбоко духовно опознаване на света, точно както дзен монасите използват медитацията. Хубавото при практикуването на икебана е, че не е необходимо да стоим мирно.

Но как икебана може да помогне на хората да издигнат своята духовност?

В старите текстове се говори за десетте добродетели на истинския майстор на икебана, които можем да постигнем и ние днес, практикувайки това изкуство.

(Kasamatsu Shirō, Ikebana, 1960)

1. Отричане на дискриминацията
Природата не прави разлики. Практикуващият икебана също не би трябвало да ги прави. Съзерцавайки и осъзнавайки свойството на природата просто да съществува, ние се учим да си взаимодействаме еднакво с хората и нещата около нас и да ги приемаме такива, каквито са. В исторически план, икебана е давала възможност на творците от ниските класи да се смесват с аристокрацията и дори с императорите.

2. Притихнал ум
Създаването на близост с природата е една от целите на икебана. Съзерцаването на цветята е начин за отърсване от грижите и изчистване на ума. Една от основните цели на медитацията в дзен практиката е именно постигането на чист ум, свободен от непрекъснатия „шум“ в главите ни. Тази първа крачка често е изключително трудна за всички, започнали да практикуват медитация. Но с помощта на природните елементи и чрез потъването в тяхната аранжировка, много от практикуващите икебана достигат именно до това състояние на ума без особени трудности и без дори да го осъзнават.

3. Създаване на приятелски отношения
Отново природата и съзерцаването на цветята извиква радост, която споделена с другите хора е способна да изгради връзки, минаващи отвъд нуждата от разговори или дори различията в езика. Чрез творбите си сме способни комуникираме с хората, без значение на какъв език говорят те.

4. Опознаване на растенията
Икебана помага да научим много за различните цветя и растения без особени трудности, както и за тяхната същност и цикъл на живот. Най-ценното знание е осъзнаването колко кратък е животът на едно цвете и това ни помага да започнем да ценим нещата в краткия момент на тяхното съществуване, без да се привързваме към тях. А също така и да осъзнаем нашето собствено място във вселената и вечността.

5. Постигане на уважение
Икебана само по себе си не носи уважение повече от което и да е друго изкуство. Но чрез нея усъвършенстваме себе си и развиваме най-добрите аспекти на нашия характер. Постигаме ниво на съзнание, което отрича предразсъдъците и работи за по-чист ум, а всичко това неминуемо влияе на отношенията ни с околните и води до по-голямо уважение, както и себеуважение.

6. Силата на аромата
Практикуващите икебана са непрекъснато заобиколени от ароматни цветя. Както всички знаем, влиянието на ароматите върху настроението и чувствата е огромно. Дори когато сме леко депресирани, ароматът на цветя е способен да ни повдигне настроението. Творците на икебана знаят кои цветя, съответно аромати, влияят най-добре на тях и семействата им. Така икебана се превръща в мощно средство за постигане на хармония и добро настроение в дома.

7. Липса на лоши мисли
Не е възможно да имаме такива, практикувайки икебана! Това изкуство, чрез цветята и природните елементи, е способно да изчисти всеки ум от лошите мисли, което е огромно богатство в днешно време.

8. По-дълъг живот
Съзерцаването и аранжирането на цветята постига същия ефект, както и медитацията, а това води до по-пълноценен и дълъг живот. Статистиките потвърждават, че дори и днес учителите по икебана са в групата на хората, които живеят най-дълго в Япония – страна, която се слави с многобройните си дълголетници.

9. Благородство
Постигайки ниво на „тих“ ум, ние можем да развием по-дълбоко разбиране за елегантността на природата и света около нас, а с това – да култивираме у себе си великодушие и чувство за единство с вселената.

10. Близост до божественото
Независимо от религиозните разбирания на всеки, чрез икебана човек култивира у себе си всички онези добродетели, които помагат да се приближи до божественото и да осъществи връзката с духовната страна в себе си.

Автор: Биляна Богданова

Източник: credobonum.bg
Изображения: ikebana.info, specialcollections.blog.lib.cam.ac.uk,