Художникът Patrick Commecy оглавява екип от стенописци, които трансформират фасади в цяла Франция от празни, че и в някои случаи зле изглеждащи стени в щури сцени, пълни с живот.

С Trompe l' OEIL ефекти те създават хиперреалистични илюзии. Всяко пано е уникално и добавя нов живот на неговите околности.

Новите фалшиви фасади на A-FRESCO са в типичен за Франция архитектурен стил, а често те са и "дом" за известни личности и влиятелни фигури, които оживяват върху сградите и сякаш надничат в света ни днес.

1.

1

2 3

2.

4

5 6

3.

7

8  9

4.

10

11 12

5.

13

14 15

16

17 18

19

6.

20

21 22

7.

23

24  25

26 27

28 29

30 31

8.

32

9.

33

10.

34

11.

36

12.

35