Испанският уличен артист Едуардо Релеро е посветил живота си на едно по-различно изкуство, чиято цел е да провокира и насочва вниманието ни към вечни и актуални въпроси. Вплитайки идеята на красивите 3D изображения, изрисувани върху асфалта и социалните послания на проектите си, художникът заявява категоричното си мнение по едни от най-големите проблеми на нашето съвремие.

EduardoRelero00EduardoRelero01EduardoRelero02EduardoRelero03EduardoRelero04EduardoRelero05EduardoRelero06EduardoRelero07EduardoRelero08EduardoRelero09EduardoRelero10EduardoRelero11EduardoRelero12EduardoRelero13EduardoRelero14