art

За Майстора изкуството е неговият живот и този живот е мъченичество ♥ Гео МИЛЕВ
За Майстора изкуството е неговият живот и този живот е мъченичество ♥ Гео МИЛЕВ