Макар да са най-фаворизираните и мили същества из Интернет, котките могат да бъдат мрачни и тайнствени, особено в картините на сръбския художник Endre Penovác, който притежава способността да контролира несъвместимия характер на водата и хартията, за да създава призрачни картини. Мистериозни котки и етерични петли се получават от изпипаната до съвършенство техника и изглеждат така, сякаш не са от този свят.

Ефектът се получава чрез разреждане на мастило и акварел с обилно количество вода, която понякога нарочно, а друг път случайно, се разтичат по хартията.

„Акварелната живопис – по начина, по който аз я правя – е като света. Предсказуемото, планираното в съчетание с непредвидимото и неочакваното, оформят неговата цялост.“

Изображения: Endre Penovac