„Да изучаваш и анализираш обществото е много по-голямо, от това да му четеш морал.“ – Винсент ван Гог

Миграция, война, глад, терор – са основните теми в изображенията на Гундуз Агаев, който разглежда световното развитие от една различна гледна точка – песимистична или реалистична, можете да прецените сами. Светът расте и се развива всеки ден, като интензивността на този процес е видна за всички. Въпреки това основните проблеми на човечеството все още остават нерешени.

Агаев е художник, който живо се интересува от политическите, социалните и моралните проблеми на съвремието и използва най-мощния инструмент за изобличаването им – сатирата. С личния си пример доказва, че ако хората престанат да лъжат и започнат да изразяват на глас това, което мислят, недъзите на обществото не биха устояли.


Изображения: Gunduz Agayev