българщина

♥ Думите „българин“ и „българска работа“ у нас често се употребяват като най-унизителни нарицания
♥ Думите „българин“ и „българска работа“ у нас често се употребяват като най-унизителни нарицания