българщина

У нас всичко добро пропада във вражди, наместо да се върши работа ♥ Христо Г. ДАНОВ
У нас всичко добро пропада във вражди, наместо да се върши работа ♥ Христо Г. ДАНОВ