български сценаристи

Лошият учител е по-страшен и от бедствие, по-опасен от увреждаща мозъка епидемия ♥ Георги ДАНАИЛОВ
Лошият учител е по-страшен и от бедствие, по-опасен от увреждаща мозъка епидемия ♥ Георги ДАНАИЛОВ