бедност

Защо да служим на бедните, вместо да унищожим бедността? ♥ ОШО
Защо да служим на бедните, вместо да унищожим бедността? ♥ ОШО