Блез ПАСКАЛ

Ако се замислим по-сериозно за себе си, нищо не може да ни утеши ♥ Блез ПАСКАЛ
Ако се замислим по-сериозно за себе си, нищо не може да ни утеши ♥ Блез ПАСКАЛ