Бранислав НУШИЧ

Мъдростта много пъти е сбор от човешки глупости ♥ Бранислав НУШИЧ
Мъдростта много пъти е сбор от човешки глупости ♥ Бранислав НУШИЧ