да променим себе си

В действителност хората воюват единствено със себе си ♥ Торвалд ДЕТЛЕФСЕН
В действителност хората воюват единствено със себе си ♥ Торвалд ДЕТЛЕФСЕН