Ден на българската просвета и култура и славянската писменост

Плътта на българската държава създаде Аспарух, нейния дух - Кирил и Методий ♥ Дмитрий ЛИХАЧОВ
Плътта на българската държава създаде Аспарух, нейния дух - Кирил и Методий ♥ Дмитрий ЛИХАЧОВ