Как постъпват децата, когато някой си изпусне портфейла

1 2

"Един мой съученик си загуби портфейла, когато беше на екскурзия в Япония. На следващият ден той го намери на същото място, ограден с тебешир и стрелки и надпис, сочещи към него", споделя в социалната мрежа един американец.
Готови ли сте да постъпите правилно, когато някой неволно си изпусне портфейла? Децата са безпристрастни и напълно честни в реакциите си. Специалното видео на Японския Червен кръст представя техните откровени жестове на съпричастност към хората, изпаднали в подобна ситуация. Скрити камери улавят малчуганите в момент, когато те са оставени от родителите си на автобусната спирка и помолени да ги изчакат за малко. Докато чакат сами, децата виждат как някой до тях изпуска своя портфейл. А искреното им желание да помогнат не се колебае дори за минута.
Социалната кампания "Cross Now!" обръща внимание на начина, по който хората общуват помежду си, особено когато дадена ситуация дава възможност на някои от тях да окажат помощ. Този експеримент носи своя характерен за Япония почерк и послание. Japan Today споделя: "Японската култура и възпитание са насочени към уважението и вежливостта. Това прави Япония едно от най-чудесните места за живеене, но понякога тези качества стигат до крайности, които влизат в противоречие с първоначалното намерение на даден човек".
Едва ли някой в България би се почувствал зле, ако му бъде помогнато така вежливо. А урокът за родителите остава отворен – за честността и човечността в отношенията между хората – всичко, на което трябва да научим своите деца.

3

Cross Now! MOVIE

Снимки и видео: youtube