За училището, което може да опитоми или да даде криле на децата ♥ Хелън И. БЪКЛИ

Момченцето

Веднъж едно момченце отишло на училище. 
То било съвсем мъничко. 
А училището било доста голямо. 
Но когато момченцето 
открило, че може да стигне до класната стая 
през специална врата, която води право там, 
то се почувствало щастливо. 
И училището вече не му изглеждало 
чак толкова голямо. 

Една сутрин, 
след като момченцето 
свикнало да ходи на училище, 
учителката казала: 
– Днес ще рисуваме картина. 
– Чудесно! – помислило си момченцето. 
То обичало да рисува. 
Можело да нарисува всичко: 
лъвове и тигри, 
пилета и крави, 
влакове и лодки. 
Извадило кутията с пастели 
и започнало да рисува. 

Но учителката казала: 
– Чакайте! Още е рано да започваме! 
И изчакала всички да се приготвят. 
– А сега – казала учителката – 
ще рисуваме цветя. 
– Чудесно – помислило си момченцето, 
защото обичало да рисува цветя. 
И започнало да рисува красиви цветя 
с розов, оранжев и син пастел. 

Но учителката казала: 
– Чакайте! Аз ще ви покажа! 
И нарисувала на черната дъска едно цвете. 
То било червено, със зелено стъбло. 
– Готово! – казала учителката. – 
Сега можете да започнете. 
Момченцето погледнало цветето на учителката. 
След това погледнало своето. 
Неговото цвете му харесвало повече. 
Но то не казало това, 
просто обърнало листа обратно 
и нарисувало цвете като на учителката – 
червено, със зелено стъбло. 

След няколко дни, 
когато момченцето отворило 
вратата отвън съвсем само, 
учителката казала: 
– Днес ще моделираме с глина. 
– Чудесно! – помислило си момченцето. 
То обичало глината. 

То можело да прави всичко от глина: 
змии и снежни човеци, 
слонове и мишки 
коли и камиони. 
И започнало да размачква 
топката от глина. 

Но учителката казала: 
– Чакайте! Рано е да започвате! 
И почакала, докато всички се приготвят. 
– А сега – казала учителката – 
ще моделираме чиния. 
– Добре! – помислило си момченцето. 
То обичало да моделира чинии 
и направило няколко 
с различни форми и размери. 

Но учителката казала: 
– Чакайте! Аз ще ви покажа как! 
И тя показала как да направят дълбока чиния. 
– Готово – казала учителката. – 
Сега можете да започнете. 

Момченцето погледнало чинията на учителката, 
след това и своята. 
Неговата му харесвала повече. 
Но то не казало това, 
просто омесило отново глината на голяма топка 
и направило чиния като на учителката. 
Една дълбока чиния. 

И съвсем скоро 
момченцето се научило да чака 
и да наблюдава 
и да прави всичко също като учителката. 
И съвсем скоро 
то вече не правело нещата 
по своя собствен начин. 

Тогава се случило така, че 
момченцето и семейството му 
се преместили в друга къща, 
в друг град, 
и момченцето 
трябвало да ходи в друго училище. 

Това училище било още по-голямо 
от предишното 
и нямало врата отвън, която да води 
право до класната му стая. 
Трябвало да се изкачва по няколко големи стъпала 
и да върви по дълъг коридор, 
за да стигне до стаята си. 

И още първия ден, 
когато отишло там, учителката казала: 
– Днес ще нарисуваме картина. 
– Добре – помислило си момченцето 
и зачакало учителката 
да му каже какво да прави. 
Но учителката нищо не казала. 
Тя просто се разхождала из стаята. 

Когато стигнала до момченцето, 
тя попитала: – Не искаш ли да рисуваш? 
– Искам – отвърнало момченцето. – 
Какво ще рисуваме? 
– Не зная, преди да си го нарисувал – 
казала учителката. 
– Как да я нарисувам? – попитало момченцето. 
– Ами както искаш – казала учителката. 
– И с какъвто цвят искам ли? – 
попитало момченцето. 
– Точно така – казала учителката. – 
Ако всички нарисуват едно и също 
и използват едни и същи цветове, 
как ще разбера кой какво е направил 
и коя картина на кого е била? 
– Не зная – казало момченцето. 
И започнало да рисува цветя в розово, 
оранжево и синьо. 
То обикнало новото си училище, 
макар да нямало врата, 
през която да се влиза направо от двора! 

“Пилешка супа за душата” най-доброто от разказите, които са развълнували сърцата на хората по света, изд. Кибеа
The Little Boy by Helen E. Buckley
Снимка: Nusrah Yasin - blogger

20929 Преглеждания