В ситуация на дистанцирано обучение преподавателите и учениците от ПГИИ „Проф. Николай Райнов” София демонстрираха истинското си желание да продължат изявите си, развивайки и реализирайки дигиталните си умения на съвременни хора и творци. 

Бъдете здрави, пораснали деца! Благодарим ви за красивите вдъхновения и високия дух! 

(ателие Живопис)

МАЙ

Май е дълбоко символичен месец на новото начало, на трепетното очакване, на засятото семе и покълналото знание. Месец, изпълнен със знакови празници, но и с още по-отговорни делници. Месец, в който се реализират натрупванията и достиженията, измерват се резултатите.

По традиция май е особено значим за българското училище, а днес виртуалната среда създаде един провокативен контекст за изява, който разшири хоризонтите и динамизира образователния процес.

Изкуството е камерно занимание, предразполагащо към вглъбение и усамотеност, а привилегия на творците е да прилагат иновативни и креативни подходи и решения. В ситуация на дистанцирано обучение преподавателите и учениците от ПГИИ „Проф. Николай Райнов”, София, демонстрираха истинското си желание да продължат изявите си, развивайки и реализирайки дигиталните си умения на съвременни хора и творци, насищайки със съдържание понятия като „иновативно училище” и „отворена класна стая”, „мултимедийно обучение”.

Със съхранен дух и завидно упорство не заради, а въпреки ситуацията и благодарение на извънредната отзивчивост и проактивност на преподавателите си, учениците в гимназията реализират успешно както общообразователните, така и творческите си задачи.

Споделяме някои от творбите на възпитаниците на гимназията от онлайн ателиета по живопис, рисуване, графика, скулптура и компютърна графика. 

(ателие Живопис)

(ателие Живопис)

(ателие Живопис)

(ателие Живопис)

(Майя-Андрея Христова, 8 клас)

(Майя-Андрея Христова, 8 клас)

 

(Мартин Христов, 8 клас)

(Цветелина Антонова, 12 клас)

(Теодор Машонов, 11 клас)

Вижте повече от изкуството на възпитаниците на ПГИИ „Проф. Николай Райнов“ на: sway.office.com
Източник и изображения: ПГИИ "Професор Николай Райнов"