древногръцки философи

Никой не е станал добър човек случайно ♥ ПЛАТОН
Никой не е станал добър човек случайно ♥ ПЛАТОН