Мъдростта на времето

Платон (427 - 345 г. пр. Хр.) е един от най-видните представители на древногръцката философска мисъл и основател на Атинската академия - първата институция за висше образование в Западния свят. Автор е на над 30 философски диалога и писма, сред които и прочутият фундаментален труд „Държавата“, смятан за първата утопична творба в историята. Наред със своя учител Сократ и с ученика си Аристотел, Платон поставя основите на Западната философия и наука. За разлика от други негови съвременници, цялото творчество на Платон остава непокътнато в продължение на повече от 2400 години. Освен че е основополагаща фигура на западната наука, философия и математика, Платон често се цитира и като един от основателите на западната религията и духовност. Ницше нарича християнството „платонизъм за хората“.

(Plato surrounded by students in his Academy in Athens. Mosaic (detail) from the Villa of T. Siminius Stephanus, Pompeii, 1st century B.C. Roman National Archaeological Museum, Naples)

Добрите хора не се нуждаят от закони, за да се държат правилно, а лошите винаги ще намерят как да ги заобиколят.

Бог е в самите нас.

В основата на всяка мъдрост е търпението.

Всички се намират във война с всички, както в обществения, така и в частния живот, и всеки сам със себе си.

Добър човек е този, който се отплаща на другия с добро.

Невежи са само тези, които са решили да си останат такива.

Душата с всички сили трябва да се стреми към истината.

Животът е само един миг между две вечности.

Книгата е ням учител.

В любовната аритметика едно плюс едно е равно на две, а две минус едно е равно на нула.

Който сам не се убеди, никой не може да го убеди

Мъдрецът говори когато има да каже нещо, а глупакът - за да каже нещо.

Дребните цели създават дребни личности.

Никой не е станал добър човек случайно.

Помощта е препятствие за съществуващото или възможното зло.

При сблъсъка с любовта всеки става поет.

Наблюдавай един човек как се забавлява по време на игра и ще научиш повече за него, отколкото ако разговаряш с него цяла година.

Не притуряй към огъня огън.

Недобросъвестните оратори се опитват да изкарат лошото добро.

Пълното невежество не е най-голямата злина; по-лошо е натрупването на недобре усвоени знания.

Само мъртвите са виждали края на войната.

Честта се състои в това, да се стремим към най-доброто и да подобряваме най-лошото така, като че ли то може да стане съвършено.

Човек, оглупял от суеверия, е най-презрян сред хората.

Онова, което наричаме време, е подвижно нереално отражение на Вечността.

Доброто начало е наполовина свършена работа.

Изображение: Plato surrounded by students in his Academy in Athens. Mosaic (detail) from the Villa of T. Siminius Stephanus, Pompeii, 1st century B.C. Roman National Archaeological Museum, Naples, Wikimedia Commons