„Пазете се от лишените от способността да навредят, защото са лишени и от способността да помагат.“

„Книгата на живота“ представлява нов прочит от Гай Хендрикс и Филип Джонкок на „Наръчник“ на Епиктет, една от най-въздействащите преобразяващи книги в човешката история. Съставен първоначално от учениците на Епиктет, знаменития учител по съзнателен живот в размирния Рим от първи век, вече две хиляди години„Наръчникът“ дава великолепна простичка формула за разрешаването на най-сложните проблеми на духовното израстване.

Можете да бъдете щастливи, ако знаете една универсална тайна – някои неща зависят от нас, други – не. Вашите мнения са си лично ваши, можете да избирате действията, които предприемате, и винаги отговаряте за това, върху какво насочвате вниманието си. Нямате обаче думата за ставащото в тялото на някого другиго, така че няма начин да направлявате чувствата и мислите на друг човек. Ако се съсредоточите върху нещата, които можете да контролирате, ще се дарите с независимост – ще бъдете свободни и ще се превърнете в част от естествения ход на Вселената.

И напротив, когато пилеете енергия за неща, които не можете да промените, това неизбежно ще отслаби чувството ви за свързаност с потока на Вселената, ще доведе до усещане за поробеност и ще ви остави на милостта на другите. Играете ролята на жертва и си мислите: „Някой ми причини това“.

Мъдростта е резултат от познаването на разликата между това, което се случва в съзнанието ни, и действителността. Когато ни хрумне нещо отрицателно, трябва първо да осъзнаем, че това е само мисъл. Всичко започва от умението ви да различавате мисленето си от действително ставащото в света около вас. Да знаеш, че мисълта е само мисъл,  отначало е тревожно, но после става освобождаващо.

Тялото ви може да бъде забавено от болест, но това не означава, че тя трябва да попречи на съзнателните ви избори. Ако си ударите крака, само една част от вас е наранена. Позволите ли на раната да повлияе на вашата способност да избирате, тогава къде е силата ви? Отказали сте се от нея. Но ако поемете отговорност за случващото се в живота ви, ще стане обратното – всички препятствия ще изчезнат.

Ако искате да бъдете щастливи, възпитайте у себе си безразличие към това, което другите мислят за вас. Няма значение дали те смятат, че сте неразумни, глупави или даже интелигентни. Важното е да внимавате как самите вие гледате на себе си.

Не протягайте желанието си към някой обект, а го изчакайте сам да дойде при вас. Това е тайната на привличането на изобилието. Позволите ли на нещо – работа, богатство, дори партньор или дете – само да доплува до вас, а не да го сграбчите от нужда, значи сте достоен да споделите живота си с боговете.

Вероятно сте чували да казват, че животът е сцена, а ние – просто актьори. Виждате ли, всяка пиеса е толкова кратка или дълга, колкото драматургът е пожелал да бъде, и пак той избира ролите – дали сте богат или беден, знаменитост или обикновен човек, дали имате физическо увреждане или не. Работата ви е да изиграете ролята си докрай и да осъзнаете, че драматургът я е избрал за вас.

Ако изразите гения си в света и поискате онова, което действително желаете, бъдете готови да ви се присмеят. Някои може да кажат: „За какъв се мислиш?“ или „Какъв си егоист“. Дръжте се здраво за същността на това кой сте и какво най-много желаете, сякаш сам Бог ви го е отредил. Ако останете верни на пътя си, същите хора, които ви се смеят, много скоро ще започнат да ви се възхищават. Предадете ли се обаче на оскърбленията, ще ви подиграват двойно повече.

Ако живеете, за да доставяте удоволствие на другите, пилеете ценно време и енергия за нещо, което е извън ваша власт. Когато забележите, че вниманието ви се насочва към това да угодите другиму, спрете. После отново поставете себе си на първо място и поемете отговорност за нещата, които можете да промените.

Приключила връзка? Съкратен от работа? Починал близък? Вместо да се потопите в мъка, направете нещо различно, като си кажете това, което бихте казали на свой приятел в същото положение. Така ще се превърнете в добър ближен на самия себе си.

Ако приятел ви каже, че някой говори лошо за вас, не се унижавайте да се защитавате. Отговорете с думите: „Интересно. Но той очевидно не знае за другите ми недостатъци, щом е споменал само тези“.

Ако бъдете изкушени от някакво удоволствие, не му се поддавайте, без да помислите за възможните последствия. Можете да си представите как ще се забавлявате, но трябва да имате предвид и как ще съжалявате, ако сте безразсъдни. Не се поставяйте в положение, което не е във ваш интерес. Въздържите ли се от удовлетворяване на каприза се, не се съмосъжалявайте. Наместо това отпразнувайте мъдрото си решение.

Всяка монета има две страни. Ако вашият брат ви стори зло, това е само едната страна. Спомнете си, че той все пак е ваша кръв и е отгледан в същото семейство като вас. Ако видите и двете страни, ще съумеете да го понесете.

Не проповядвайте философия на глупци. Старайте се да живеете според собствените си принципи, вместо само да приказвате за тях.

Каквито и обещания да направите към самите себе си, спазвайте ги като закон. Почитайте ги като святи. Не се тревожете какво може да си помислят другите, тъй като думите им не ви засягат.

Да обичаш това, което имаш, е ключовата първа стъпка към това да имаш, каквото искаш, понеже да се научиш да цениш каквото ти е дадено, е важно за изкуството на съзнателния живот. Онзи, който го прави и действа разумно, се намира и живее в хармония със законите на Вселената.

Работата на природата е най-вече да обуздава вашите импулси и да ги хармонизира  с онова, което вие преценявате като полезно и удачно. 

Подлеците и глупците вярват, че другите ги презират, понеже досега това е било основният им опит в живота. Пазете се от лишените от способността да навредят, защото са лишени и от способността да помагат.

Има само два порока, които са по-важни и зловредни от всички останали. Първо, неспособността да понасяме нещата, и второ, неспособността да се контролираме. Да превърнем сега тези два порока в идеали. Трябва да приемате нещата такива, каквито са, и да се освободите от онези, които са извън вашия контрол. Трябва също така да разбирате желанията и удоволствията си и да ги владеете, а не да ги оставяте да вземат връх над вас. Ако можете да сторите това, със сигурност ще бъдете напълно безупречни и ще живеете в мир.

Пазете се от пасивно-агресивните хора. Макар на повърхността да не изглеждат гневни, те се държат точно като онези, които са заслепени от яростта си. Трябва да се защитавате от тях, понеже, когато хората изразяват открито недоволството си, чувствата им бързо преминават. Когато обаче емоциите се потискат, траят дълго.

Когато се наложи да се изправите срещу някого или да бъдете агресивни, не забравяйте преди това да си кажете, че не сте див звяр. Така никога няма да сторите нищо жестоко и ще изживеете живота си без нужда от разкаяние и без да трябва да давате сметка за действията си впоследствие.

Веднъж ме попитаха: „Мнозина благородни и добри хора живеят почтено, а умират от глад и от студ. Как ще обясниш това?“ Отвърнах: „Ония, които укоряват Бога, задето злите не страдат, както им се полага, се държат така, сякаш ги наказват заради чистите им нокти, което е абсурдно. Казвам ви, има голяма разлика между добродетелността и охолствата“.

Хората в добро физическо здраве могат да устоят на по-голям стрес, жега и студ, отколкото онези с лошо или посредствено здраве. По същия начин и хората, чиято душа е в добра форма, могат да понесат гняв, горести, радости и всякакви други емоции.

Хората са изключителни – нито искат да живеят, нито да умрат. Ако умре някой млад, ние виним Бога и казваме: „Отиде си без време“. Ако някоя жена остарее и не умира, тя също вини Бога. Дошло й е времето да си почине, а тя се превива под бремето на живота. А после, когато смъртта наближи, отново й се приисква да живее и обикаля всички доктори и болници, без да жали нищо, опитвайки се да остане жива.

Точно както големият кораб не бива да има малка котва, така и животът не бива да се вкопчва в една-единствена надежда. И що се отнася до нозете ви, и що се отнася до мечтите ви, шансът трябва да направлява крачките ви.

Какво сте вие – малък дух, който влачи голямо тяло, или голям дух, който тегли малко тяло?

Източник: Г. Хендрикс, Ф. Джонкок, „Книгата на живота. Нова интерпретация на „Наръчника“ на Епиктет“, изд. Кибеа, превод: Ирина Манушева
Изображения: en.wikipedia.org, pinterest.com