епидемия

Как приключват пандемиите ~ Епидемия от страх може да възникне дори и без епидемия от болест
Как приключват пандемиите ~ Епидемия от страх може да възникне дори и без епидемия от болест