Езерни молитви

Тия, които повеждат народа, не го повеждат, ами го подвеждат ╫ Свети Николай ВЕЛИМИРОВИЧ
Тия, които повеждат народа, не го повеждат, ами го подвеждат ╫ Свети Николай ВЕЛИМИРОВИЧ