„Не гонете дявола с дявол. Защото винаги ще имате дявол в къщата. Но изгонете дявола с Бога. И дяволът ще побегне, а Бог ще остане.“

Светител Николай (Велимирович), Владика Жички и Охридски (1881-1956)

Езерни молитви

Душо моя, стани и ходи. Ето, прощават ти се греховете. Ето, изцеряваш се от немощта и смъртта е готова да побегне.

Застани, душо моя, на малката нивица, която грехът и болестта още не са ти взели. И всички твои бивши ниви, заграбени от небитието, ще си бъдат пак твои.

Господи мили и премили, вярвам и изповядвам, че Ти си живот.

Само ми прости греховете, Славо моя, а всичко останало ще дойде от само себе си.

Войници на живота, воювайте крепко и не преставайте да вярвате в победата. Победата се дава на този, чието око неуморно гледа към нея. Който помисли за поражение, победата му се губи от погледа и той вече не я намира. Малка Звездица в далечината, дето от търпелив поглед расте и се приближава!

Животът е победа, деца мои.

Войниците на Живота са войници на победата.

Пазете будно, за да не прескочи ни един неприятел стената на вашия град. Прескочи ли един, градът е изгубен. Само една змия се е промъкнала в Рая и Раят е станал на Пъкъл.

Гледайте, една капка отрова в тяло, пълно с кръв, и лекарите предричат смърт!

Не е важно да се убие неприятелят отвън, а да не се пусне той в града.

Войници на Живота, воювайте крепко и не преставайте да вярвате в победата.

Каква полза, ако завоювате света, а светът завземе мястото на душата ви? Истина, светът ще остане, ала душата ви не. Плашлива птица е душата; и малко прах да хвърлите по нея, тя ще хвръкне и ще ви побегне.

По-скъпа е душата от света – по-добре да завоювате душата, а не света. По-верен съюзник е душата от света – по-добре с душата се съюзете. По-богата е душата от света – по-добре запазете богатството си в нея. По-мощна е душата от света – по-добре потърсете здраве от нея. По-хубава е душата от света – по-добре нея вземете за невеста. По-плодна е нивата на душата от света - по-добре се потрудете на нея.

Войници на Живота, воювайте крепко и не преставайте да вярвате в победата.

Не гонете дявола с дявол. Защото винаги ще имате дявол в къщата. Но изгонете дявола с Бога. И дяволът ще побегне, а Бог ще остане.

Не воювайте с огън срещу огън. Защото ще направите огъня по-силен и къщата ви ще изгори заедно с къщата на неприятеля. Но с вода воювайте срещу огъня и ще го угасите.

Не вадете смърт срещу смъртта, защото ще разширите нивата на смъртта. Но извадете живот срещу смъртта и смъртта ще побегне като сянка пред слънцето.

Войници на Живота, воювайте крепко и не преставайте да вярвате в победата. Вашата цел е и вашето оръжие. Ако воювате за Живота, от Живота и очаквайте венеца на славата.

Недейте има две цели, нито двойно оръжие. Щом цел е животът, животът е и оръжие. Щом цел е смъртта, смъртта е и оръжие.

Дето се смесват живот и смърт, смъртта е победител.

Нито търсете награда от две страни. Защото другата страна е смъртта.

Нито служете на двама господари. Защото на другия господар името му е смърт.

Всичко жертвайте за Живота и всичко очаквайте от Живота. И Животът ще ви даде всичко.

Който завоюва Живота, наистина е завоювал най-богатия град във всички светове. И ще намери в тоя град повече богатство, отколкото окото може да види, и сърцето да пожелае, и сънят да сънува.

Войници на Живота, воювайте крепко и не преставайте да вярвате в победата.

Из: „Езерни молитви“, Свети Николай Велимирович, изд. „Омфор“, 2009 г.
Картина: Светител Николай (Велимирович), Владика Жички и Охридски (1881-1956)