„Не се грижете само за тялото на децата ви, защото и лисиците правят това за лисичетата. Но се погрижете за Бога в децата ви.“

Езерни молитви 

Само децата и светците се държат за Теб, 
Господи; останалите се бунтуват срещу Теб. 

Децата и светците са на границата между 
царството на битието и сянката на небитието. 

Настойниците наричат себе си родители 
и хвърлят Твоите деца от висока стена 
в пропастта. 

Настойниците си въобразяват, че са 
родители, и ръководят децата Ти като свое 
притежание. Истина, не ги ръководят, а ги 
съсипват и опропастяват. 

Чужди деца сте си присвоили, настойници, 
и ще отговаряте за кражба и разбойничество. 

Не е ваш нито този живот, който е 
във вас, нито този, комуто сте послужили 
като канал. Чуждо притежание е всичко 
освен собственото ви зло
и ще отговаряте 
за кражба и разбойничество. 

Ще отговаряте за кражба, задето сте нарекли 
чуждото свое, и за разбойничество, задето 
сте го осакатили и разсипали. 

Няма родители на земята. Родителят е на 
Небето. На земята има само настойници. 
Тези, които наричат себе си родители на 
земята, са крадци и разбойници. 

На земята има само настойници; и това е 
голяма чест. 
Поверено ви е най-скъпоценното благо, 
което има Бог. И това е голяма чест.

По-щастлив от вас ще е онзи, който изобщо 
не се е раждал и комуто нищо не е било 
поверявано, ако грижите ви са съблазън 
и убийство на душата. 

Защо се радвате на децата, щом не смятате да 
ги пазите като небесни ангели? Защо плачете, 
когато ви оставят рано и побегнат 
при ангелите? На чуждо сте се радвали 
и за чуждо плачете. 

Не се грижете само за тялото на децата ви, 
защото и лисиците правят това за лисичетата. 
Но се погрижете за Бога в децата ви. 
Опазеният Бог ще стори всичко останало. 
И това, което събирате с мъка за децата си, 
Той ще им събере без мъка, бързо и лесно. 

Не изгонвайте Бога от вашите деца, защото 
ще им изгоните мира и щастието, и здравето, 
и добруването. 

И цялата земя да оставите на оставените 
от Бога, ще я оставите на гладни, които ще 
изпоядат всичко и ще умрат от глад. 

Не осигурявайте на децата си парче хляб, 
а парче душа и съвест. И децата ви ще бъдат 
осигурени, а вие благословени и в двата свята. 

Грижете се за чуждото имане повече от 
своето и наградата ви ще бъде неизмерима. 
Царски деца са ви поверени. Истина, Царят 
няма да даде малка награда на тия, които са 
Му опазили царските синове и не са изтрили 
името на Родителя от паметта им. 

Царят ви гледа през очите на децата 
и чака вашия отговор. Ако отговорът бъде 
смъртоносен, Царят ще си тръгне от децата ви
и вие ще се грижите за трупове. 

Децата и светците се държат за Теб, Господи 
мой, останалите се бунтуват срещу Теб.
Децата 
и светците са Твоето изпитание за света. 

Пази се, душо моя, пази се и не съгрешавай.

Из: „Езерни молитви“, Свети Николай Велимирович, превод от сръбски Андрей Романов, изд. „Омофор”, 2009 
Снимки: pravoslaven-sviat.org